Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (turpmāk - MK noteikumi Nr.255).

Distances līgums 

e-skuteri.lv pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, pasūtījuma noformēšanas sadaļā norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, piegādes adresi, e-pasta adresi, maksāšanas un piegādes veidu (preču pasūtīšanu var veikt arī zvanot, rakstot SMS vai aizpildot Kontaktu formu sadaļā Kontakti). Pārdevējs, sazinoties ar Pircēju, paziņo par pirkuma kopējo summu un pēc samaksas veikšanas no Pircēja puses, Pārdevējs veic pasūtījuma izpildi saskaņā ar Pircēja iesniegto informāciju.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 14 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Par preces veiksmīgu piegādāšanu atbildīga piegādes firma.

Atteikuma tiesības

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.255, patērētājam ir likumīgas tiesības, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli/veidlapu uz e-pastu [email protected]. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja pircējs līdz 14. dienai no piegādes dienas būs iesniedzis atteikuma vēstuli (piemēram, ja pircējam piegādāta prece 01.03, tad atteikuma vēstuli/veidlapu var iesniegt līdz 14.03. datumam ieskaitot)

Šeit var lejupielādēt  atteikuma veidlapu , bet atteikuma paziņošanai nav obligāti izmantot atteikuma veidlapu.


Atsakoties no preces, tai jābūt oriģinālā, iepakojumā un komplektācijā, kas atbilst jaunas preces stāvoklim. Pretējā gadījumā prece var tikt nepieņemta pretī.

Atteikuma vēstulei jābūt skaidrai un nepārprotamai. Konkrēti jābūt uzrakstītam piegādes datumam, atgriežamās preces/-ču nosaukumam, pasūtījuma numuram un saņēmēja vārdam un uzvārdam.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt personīgi vai nosūtīt preci Pārdevējam,  iepriekš saskaņojot atgriešanas lēmumu ar Pārdevēju. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pēc preces saņemšanas 7 dienu laikā Pārdevējam ir pienākums atgriezt par pirkumu samaksāto naudu uz Pircēja bankas kontu.

Ja tika konstatēts, ka, nonākot Pircēja valdījumā, prece ir būtiski bojāta vai neatbilstoša aprakstam ne Pircēja rīcības dēļ, un, sazinoties ar Pārdevēju, radušās nepilnības bez jaunas preces iemainīšanas nevar novērst, ne ilgāk kā 7 dienu laikā pēc preces saņemšanas, ir iespējama preces iemainīšana pret jaunu, funkcionējošu preci. Pārdevējam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radīsies, bojātu/neatbilstošu preci Pircējam iemainot pret jaunu/atbilstošu preci. Preču atgriešanas vajadzības izvērtēšanu tādā gadījumā nosaka Pārdevējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums un/vai komplektācija vai ja tās iepakojums un/vai komplektācija ir būtiski bojāta.

Komercgarantija

Iepazīstieties ar garantijas noteikumiem šeit:  Garantijas noteikumi

Precei atrodoties garantijas servisā, tā tiek apmainīta pret jaunu tikai tad, ja preci garantijas servisā nav iespējams salabot.


Rezervācija 

Rezervācijas summa dod garantiju, ka klients saņems preci tās izpārdošanas gadījumā.

Gadījumos, kad prece ir uz vietas nelielā skaitā un/vai preci mēdz ātri izpirkt vai prece vēl atrodas tranzītā, klientam ir tiesības veikt avansa rezervācijas maksājumu uz pasūtījumā norādīto bankas kontu, norādot maksājuma mērķī: "pasūtīj.nr. avanss"

Piemēram: M-1949955-10 avanss

Summa, kuru pārskaitīt rezervācijai ir 10% no pasūtījuma kopējās vērtības. Piemēram, ja preces vērtība ir 650 EUR, tad ir jāsamaksā rezervācijas nauda 65.00 EUR apmērā.

Iemaksājot rezervācijas naudu, klients patur tiesības rezervēt preci līdz 2 mēnešiem (izņemot gadījumos, kad prece vēl ir tranzītā un/vai piegāde ir ieilgusi vairāk par 2 mēnešiem). Rezervācijas nauda netiek atgriezta klientam, izņemot gadījumā, ja preču piegāde ir ieilgusi un klients paziņo par atteikšanos no preces. Gadījumā, ja klients nesamaksā 2 mēnešu laikā atlikušo summu par preci, pārdevējs ir tiesīgs pārdot preci klientam par pilnu summu, neskaitot rezervācijas naudu vai arī atcelt rezervāciju. 

Klients patur tiesības samaksāt uzreiz pilnu summu par preci. Tādā gadījumā no brīža, kad prece ir pieejama noliktavā, pārdevējs nekavējoties sazinās ar klientu par iespējamo laiku preces/-ču saņemšanai vai arī to nekavējoties izsūta, ja klients ir izvēlējies saņemt preci ar preču piegādātājfirmas starpniecību.

Par katru atsevišķu gadījumu, ja piemēram, klients nevar veikt pārskaitījumu uz bankas kontu utt., vienmēr jāsazinās un jāvienojas ar pārdevēju par iespējamiem situācijas risinājumiem.


Datu apstrāde

Sazinoties ar Pārdevēju, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. 

Pirkumu grozs