Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā vispārējie veikala tirdzniecības, preču piegādes, apmaksas, preču atgriešanas, pasūtījuma atcelšanas un strīdu risināšanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (turpmāk - MK noteikumi Nr.255).


Distances līgums 

Līgumā ir lietoti šādi termini:

Prece -  jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod patērētājam, izņemot lietu, kuru pārdod tiesas nolēmuma vai tiesneša lēmuma izpildes procesā vai saskaņā ar valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā, vai saskaņā ar komercķīlu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Pārdevējs – SIA CAPITAL B (Reģ.nr. 40203536810, juridiskā adrese: Draudzības iela 15, Bauska, LV-3901)

Pircējs – patērētājs (fiziska persona, kas iegādājusies preces nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), attiecībā uz Pārdevēja pārvaldītā mājāslapā www.e-skuteri.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa) iegādātajām Precēm (turpmāk tekstā – Preces).

Pārdevējs un Pircējs noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.


Pasūtījuma veikšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur Mājaslapu, pasūtījuma noformēšanas sadaļā norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, piegādes adresi, e-pasta adresi, maksāšanas un piegādes veidu (preču pasūtīšanu var veikt arī zvanot, rakstot SMS vai aizpildot Kontaktu formu sadaļā Kontakti). 

Pēc pasūtījuma veikšanas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins ar visiem maksājuma veikšanai nepieciešamajiem rekvizītiem, ja klients kā maksāšanas veidu ir izvēlējies "Pārskaitījums ar rēķinu". Izvēloties citu maksāšanas veidu, Pārdevējs paziņo par maksājuma saņemšanu un veiksmīgu darījuma noslēgšanu uz Pircēja norādīto pasūtījuma formā kontaktinformāciju.

Preču cenas ir norādītas Eiro (EUR). Preču piegādes izmaksas nav iekļautas preces cenā. Tās tiek noteiktas atbilstoši Piegāde sadaļā minētajā kārtībā un pievienotas rēķinam.

Apmaksa tiek veikta Eiro (EUR), izmantojot kādu no zemāk minētajiem apmaksas veidiem:

1. Saņemot preci veikalā:
1.1.    preces saņemšanas brīdī vai priekšapmaksā - pārskaitījums ar rēķinu, PayPal, internetbanka, norēķins ar karti;
1.2.    preces saņemšanas brīdī vai priekšapmaksā - ar skaidru naudu uz vietas veikalā (Lāčplēša 112A, Rīga, LV-1003).

2. Piegādājot preci Rīgā:
2.1.    priekšapmaksā: bankas pārskaitījums vai norēķins skaidrā naudā uz vietas veikalā;
2.2.    piegādes brīdī - apmaksa skaidrā naudā, ja pasūtījuma brīdĪ tika izvēlēta "e-skuteri.lv" piegāde.

3. Piegādājot preci ārpus Rīgas:
3.1.    priekšapmaksa: bankas pārskaitījums vai norēķins skaidrā naudā veikalā pirms preču piegādes uz norādīto adresi.

Pārdevējs veic pasūtījuma izpildi saskaņā ar Pircēja iesniegto informāciju. Pārdevējs sagatavo preci piegādei atkarībā no Pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma, bet jebkurā gadījumā 14 dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci un nodod to piegādei vai saņemšanai. Piegādes laiku izmaiņu gadījumā Pārdevējam ir nekavējoties jāsazinās ar Pircēju. Par preces veiksmīgu piegādāšanu atbildīgs piegādes pakalpojumu uzņēmums.


Atteikuma tiesības

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.255, patērētājam ir likumīgas tiesības, ja prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, neminot iemeslu, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli/veidlapu uz e-pastu info@e-skuteri.lv. Termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja pircējs līdz 14. dienai no piegādes dienas būs iesniedzis atteikuma vēstuli (piemēram, ja pircējam piegādāta prece 01.03, tad atteikuma vēstuli/veidlapu var iesniegt līdz 14.03. datumam ieskaitot).

Šeit var lejupielādēt atteikuma veidlapu, bet atteikuma paziņošanai nav obligāti izmantot atteikuma veidlapu.

Atsakoties no preces, to ir jānodod oriģinālā, iepakojumā un komplektācijā, kā arī jaunas preces stāvoklī. Pretējā gadījumā prece var tikt nepieņemta pretī vai ieturēta kompensācija par radušiem zaudējumiem no Pircēja puses. 

Preci ir jānodod struktūrvienības adresē - Lāčplēša ielā 112A, Rīgā.

Atteikuma vēstulei jābūt skaidrai un nepārprotamai. Konkrēti jābūt uzrakstītam piegādes datumam, atgriežamās preces/-ču nosaukumam un daudzumam, pasūtījuma numuram un saņēmēja vārdam un uzvārdam.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt struktūrvienībā'vai nosūtīt preci Pārdevējam, iepriekš saskaņojot atgriešanas faktu ar Pārdevēju. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pēc preces saņemšanas 7 dienu laikā Pārdevējam ir pienākums atgriezt par pirkumu veikto maksājumu, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pricējs izmantoja, veicot pirkumu par noteikto preci.

Ja tika konstatēts, ka, nonākot Pircēja valdījumā, prece ir būtiski bojāta vai neatbilstoša aprakstam ne Pircēja rīcības dēļ, un, sazinoties ar Pārdevēju, radušās nepilnības Pārdevējam ir pienākums novērst. Ja bez jaunas preces iemainīšanas defektu precei nevar novērst, pēc lēmuma pieņemšanas par preces apmaiņu pret jaunu, ir nekavējoties jāapmaina prece pret jaunu, funkcionējošu preci. Pārdevējam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radīsies, bojātu/neatbilstošu preci Pircējam iemainot pret jaunu/atbilstošu preci. Preču apmaiņas vajadzības izvērtēšanu tādā gadījumā nosaka Pārdevējs. Sīkāk par komercgarantiju skatīt Noteikumu sadaļā "Komercgarantija".

Ja Pircējs atkāpjas no distances līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, izmantojot Kontakti  sadaļā atrodamo kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana.

Naudas atmaksa tiek veikta ar tādu pašu maksāšanas veidu, ar kādu tika veikta samaksa par preci pirkuma brīdī.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
 • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 • prece ir piegādes prcocesā uz klienta adresi, izņemot gadījumus, ja piegāde notiek ilgāk nekā paredzēts.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums un/vai komplektācija vai ja tās iepakojums un/vai komplektācija ir būtiski bojāta.


Komercgarantija

Iepazīstieties ar garantijas noteikumiem šeit:  Garantijas noteikumi

Precei atrodoties garantijas servisā, tā tiek apmainīta pret jaunu tikai tad, ja preci garantijas servisā nav iespējams salabot.


Strīdu risināšanas kārtība

Strīda risināšanas ar pārdevēju kārtību nosaka 1999. gada 18. marta likums "Patērētāju tiesību aizsardzības likums".


Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA CAPITAL B Mājaslapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected].

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības,

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.


Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video u.c.. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs....